beats by dre cheap

ZAHTJEVI GRAĐANA POVODOM PROTESTA U SUBOTU, 23. FEBRUARA U 13,00h

TRAŽIMO:


1. NEOPOZIVE OSTAVKE

a) Premijera Kantona Sarajevo Samira Silajdžića

- zbog neefikasnosti u radu i nesposobnosti da garantira sigurnost i slobodu rada i kretanja građana Kantona, na čijem se čelu nalazi kao premijer Vlade;
- zbog odnosa prema prethodnim protestima, zbog uvreda i ničim utemeljenih optužbi izesenih na račun građana Sarajeva koji su učestvovali na protestima. Ljudi koji su za vrijeme rata ostali u ovoj zemlji i gradu, braneći ih u najtežim trenucima, ljudi koji su izašli na ulicu kako bi sačuvali posljednji gram svog građanskog dostojanstva, nisu i ne mogu biti “rulja” - kako ih njihov Premijer nazva.

b) Gradonačelnice Grada Sarajeva Semihe Borovac

Tražimo da Semiha Borovac podnese neopozivu i hitnu ostavku zbog nedostatka integriteta, kredibiliteta i krajnje moralne neodgovornosti, koju je demonstrirala kada je napustila ovaj grad u trenucima u kojima je trebala pokazati solidarnost sa građanima i gradom koji zastupa, te zbog propusta u osiguravanju javnog reda i mira u gradu, što je dovelo do eskalacije nasilja na ulicama Sarajeva.


Tražimo da se ostavke podnesu i javnost o tome obavijesti najkasnije do četvrtka, 28. februara 2008. godine! U suprotnom, nastavljamo sa protestima!!


Kao građani, imamo pravo na:

2. SIGURNOST

Zato tražimo i

• hitno donošenje zakonskih mjera za sprovođenje usvojenih odluka od strane kantonalnih i federalnih vlasti, za poboljšanje sigurnosti života i rada za sve građane.
• oštrije sankcije za posjedovanje nelegalnog oružja
• ograničenje dozvole za nošenje oružja samo na službena lica (MUP, OS, Armija BiH, registriranaa lovačka udruženja)
• oštrije mjere prema prestupnicima i povećane zatvorske kazne osuđenim kriminalcima
• efikasniju naobrazbu i odgovornost tužilaca, koji često nisu dorasli svom poslu.


3. TRANSPARENTNOST I FUNKCIONALOST SISTEMA

Zato tražimo i

- više transparentnosti u radu gradske i kantonalnih vlada, uključujući i mogućnost da građani direktno kontaktiraju sa gradonačelnikom/gradonačelnicom.
- hitnu reviziju potrošnje budžetskih sredstava u Kantonu Sarajevo i detaljnu javnu prezentaciju troškova.
- hitno preduzimanje mjera protiv korupcije na svim nivoima vlasti.
- precizniju definiciju nadležnosti i raspodjele odgovornosti različitih nivoa vlasti zakonskim i ustavnim putem. Nepregledno trenutačno stanje zbunjuje građane i omogućuje prebacivanje krivice na tuđa leđa kao i izbjegavanje odgovornosti za nerad i neefikasnost, čega smo svjedoci zadnjih sedmica.


4. BUDUĆNOST

Zato tražimo i

- stvaranje uvjeta za otvaranje kulturnih i sportskih objekata, parkova i igrališta u kojima će naša djeca i omladina provoditi slobodno vrijeme.
- da se u okvirima postojećih školskih objekata povećaju sekcijske aktivnosti
- da vlast plaća sportske aktivnosti, a ne roditelji djece.


GRADJANI OD NADLEŽNIH ORGANA VLASTI I POLITIČKIH STRUKTURA TRAŽE DA SE NAJKASNIJE DO

6. APRILA 2008. god.

PREDUZMU SVI NEOPHODNI KORACI KA ISPUNJAVANJU OVIH ZAHTJEVA POD 2, 3 I 4; I DA SE DO TOG DATUMA O TOME OBAVIJESTI JAVNOST!

U SUPROTNOM, NASTAVLJAMO SA PROTESTIMA I GARANTIRAMO DA ONI NAKON TOGA NEĆE BITI OGRANIČENI NA GRAD SARAJEVO!!

Građani građanima
http://gradjani.blogger.ba
22/02/2008 09:05